Wet & regelgeving

Privacy

Ik moet mij als GZ-psycholoog en psychotherapeut  houden aan het medisch beroepsgeheim. Ik zal geen gegevens met derden delen zonder  toestemming. Om de geboden zorg voor jongeren boven de 18 jaar te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar  ben ik echter verplicht om enkele gegevens over die zorg op de factuur te zetten. Wanneer je daar bezwaar tegen hebt kun je een zogenaamde privacy verklaring invullen en ondertekenen.

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en vanwege wettelijke verplichtingen houd ik een zorgdossier bij.  Daarin staan contactverslaglegging, correspondentieafschriften en registratie van persoonlijke en medische gegevens. Op dit dossier is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Het zorgdossier wordt 15 jaar bewaard.  Je hebt in samenspraak met mij recht op inzage, wijziging, afschrift en vernietiging van het dossier. Er zijn echter wel wettelijke uitzonderingen hierop waar ik me aan moet houden.

Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en een respectvolle omgang met mijn cliënten vind ik erg belangrijk. Mocht er in mijn werkwijze of in de geboden hulp echter iets zijn waarover je niet tevreden bent, dan nodig ik je  uit hier samen over te praten. Ik zal mijn uiterste best doen om je klacht te verhelpen.

Komen we er samen niet uit, dan houd ik me aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging.   Je vindt daar onder cliënten-info een directe verwijzing naar deze klachtenregeling.

Juridische aspecten vanuit de wet WGBO

Als een kind of jongere in therapie gaat gebeurt dat meestal in overleg met de ouders.

In de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) staat hierover;

  • Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders  nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling.
  • Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, weegt de mening van ouders en kind even zwaar.
  • Vanaf 16 jaar neemt een jongere zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat. Ik streef echter altijd naar een behandeling waarbij ook ouders betrokken zijn.
  • In een echtscheidingssituatie waarin beide ouders het gezag hebben is ook van beide ouders toestemming nodig om een behandeling van het kind te kunnen starten.

Verdere informatie over je rechten  is te vinden onder de volgende link: www.lvvp.info.