Kwaliteitsbewaking

Ik sta als GZ-psycholoog en als psychotherapeut  ingeschreven in het BIG-register.
Dit betekent dat er volgens de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring en bekwaam- en bevoegdheidseisen.

De registraties zijn een garantie voor de bewaking van mijn deskundigheid en kwaliteit.

Ik ben lid van beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Via deze link kun je de kwaliteitscriteria lezen, aan de hand waarvan mijn praktijk getoetst wordt.

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde GZ-psychologen en psychotherapeuten die werken in de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en dit openbaar te maken. Meer hierover kun je lezen op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Ook  mijn praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie heeft een kwaliteitsstatuut.

Meer informatie: www.lvvp.info.

Ik werk volgens de geldende wettelijke bepalingen en de beroepscode voor psychotherapeuten.