Voor kinderen

Heb jij dat ook?

 • Het gevoel dat niemand jou snapt.
 • Nergens zin in hebben, je rot, somber of waardeloos voelen.
 • Dat anderen zo maar opeens boos op je worden en je  niet snapt waarom.
 • Of misschien ben je zelf juist gauw boos of voel je je alleen.
 • Dat je thuis of op school steeds op je kop krijgt terwijl je juist je best doet om alles goed te doen.
 • Dat mensen  jou druk vinden en je wel heel graag rustig wilt zijn of goed opletten in de klas, maar dat dat gewoon niet lukt.
 • Er iets ergs gebeurd is en je daar steeds maar weer aan moet denken.
 • Je gepest wordt door kinderen uit je klas en je vaak eenzaam, bang of verdrietig bent.
 • Je  het moeilijk  vindt om vrienden te maken en met anderen om te gaan.
 • Je angstig bent en eigenlijk niet alleen durft te zijn.
 • Dat je bepaalde dingen steeds móét doen, terwijl jezelf niet snapt waarom en je het eigenlijk niet wilt.
 • Je weleens dingen hoort of ziet die niemand anders ziet of hoort. En je denkt zulke rare dingen.

Veel kinderen hebben weleens problemen.  Dat is normaal en hoort bij groter worden. Maar als het bij jou vaak gebeurt of heel erg is dan wil je dat het stopt.  Soms is het nodig om  hulp te vragen. Dan ga je naar een kinderpsycholoog. Dat is een soort van praatdokter maar geen echte dokter, iemand die kinderen probeert te helpen die ergens last van hebben.

De eerste keer kom je altijd samen met je ouders. In dat gesprek luister ik goed naar waarom jullie naar mij komen. Dan leg ik ook uit wie ik ben en hoe ik werk. En dan bespreken we samen hoe de volgende afspraken gaan. Met je ouders erbij of juist niet. Soms misschien wel met nog meer mensen uit jouw gezin.

Samen met jou praat ik over wat er is, hoe jij je voelt en wat je moeilijk vindt.  Zo probeer ik te weten te komen waar jij last van hebt. Dat moet ik natuurlijk eerst weten om jou goed te kunnen helpen.

Sommige kinderen praten trouwens helemaal niet graag. Dan zoeken we naar andere manieren waarop jij kunt laten zien waar je last van hebt. Je kunt bijvoorbeeld ook spelen of een tekening maken. Ook kan het zijn dat we testjes gaan doen en een soort spelletjes om beter te snappen wat je moeilijk vindt,  maar ook waar je juist goed in bent.

Als duidelijk is wat precies je probleem is ga ik samen met jou en je ouders een plan maken om  je te helpen bij het werken aan een oplossing. Dat werken aan een oplossing noemen we therapie.

Het kan zijn dat je daarvoor alleen gaat komen om te praten of te spelen.  Het kan ook zijn dat je met je hele gezin komt of dat ik alleen met je ouders ga werken aan het oplossen van jouw probleem.

Wanneer ik met je ouders over jou praat, dan vertel ik waar je last van hebt en hoe ik denk dat we je kunnen helpen. Soms praat ik ook met de juf of meester van school als dat nodig is.  Maar ik praat hierover altijd eerst met jou. Alles wat ik aan hen vertel, zeg ik pas nadat ik dat met jou heb besproken en jij dat ook goed vindt.

Als je jonger dan twaalf jaar bent, zullen je ouders  jou moeten aanmelden bij cari cura.

Hoe dat gaat, kunnen ze lezen bij aanmelden en werkwijze.