Behandeling

Ouders worden altijd bij de behandeling betrokken.

Ouders kunnen ook zelf hulp vragen wanneer de hulpvraag te maken heeft met de opvoeding of als het probleem te maken heeft met  hun kinderen.

Cari cura is gespecialiseerd in het bieden van  psychologische en psychotherapeutische behandeling aan kinderen en jongeren tot en met 21 jaar.

Afhankelijk van de aard en ernst van de problemen kan de behandeling bestaan uit een aantal gesprekken waarin  ik adviezen geef en help  de zorgen gericht aan te pakken.

De hulp kan ook bestaan uit psychodiagnostisch onderzoek en  langer durende individuele behandeling van je kind  in combinatie met begeleiding van jullie als ouders.

Een probleem of zorg treft nooit alleen degene die in behandeling komt, maar ook zijn of haar directe omgeving. Cari cura biedt daarom ook de mogelijkheid tot behandeling en ondersteuning aan het hele gezin of andere gezinsleden.

Soms is het nodig om ook de school te betrekken. Uiteraard vindt het contact met school alleen plaats met juliie instemming.

Bij de praktijk kun je terecht met klachten als

 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • somberheid en weinig levensvreugde ervaren
 • angst
 • spanningsklachten en paniek
 • overmatig piekeren
 • psychosomatische klachten zoals hoofd en buikpijn
 • eet en slaapproblemen
 • dwanggedachten, dwanghandelingen of tics
 • gedragsproblemen of boosheid
 • verwerking van ingrijpende of traumatische ervaringen
 • aandachts-en concentratieproblemen
 • prikkelbaarheid en overgevoeligheid
 • faalangst
 • problemen in het contact en de omgang met leeftijdsgenoten/vrienden of volwassenen
 • levensfaseprobleem zoals bv de overgang naar de middelbare school of voortgezet onderwijs, op kamers wonen
 • problemen binnen het gezin, de onderlinge relaties en omgang met elkaar
 • opvoedingsproblemen
 • identiteitsproblemen

 

Ik kan  niet helpen bij:

 • op zichzelf staande (test-)psychologische onderzoeksvragen
 • leerproblemen
 • verslavingsproblemen
 • problemen waarbij naar verwachting multidisciplinaire beoordeling of crisisinterventie nodig is
 • medicamenteuze behandeling

Behandelvormen

 • Mediatie therapie met ouders voor kinderen onder de 6 jaar
 • Individuele behandeling en psychotherapie voor  kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Ouderbegeleiding en therapie gericht op ouderschap
 • Gezins/systeemtherapie
 • Psycho-educatie
 • Advisering en consulten

Meer weten over verschillende  klachten  en therapie-vormen?

www.kenniscentrum-kjp.nl
www.brainwiki.nl
www.vkjp.nl
www.emdr.nl
www.vgct.nl
www.psychotherapie.nl

Als je zorg er niet tussen staat, wil dat niet zeggen dat ik  niet kan helpen. Neem gerust contact op om te kijken wat ik voor je kan betekenen.