Voor jongeren en (jong)volwassenen

Heb jij dat ook?

 • Het gevoel dat niemand jou begrijpt.
 • Nergens zin in hebben, je rot, somber of waardeloos voelen.
 • Dat anderen zo maar opeens boos op je worden en je  niet snapt waarom.
 • Of misschien ben je zelf juist gauw boos of voel je je alleen.
 • Thuis of op school steeds op je kop krijgen terwijl je juist je uiterste best doet om alles goed te doen.
 • Dat mensen jou druk vinden terwijl je juist heel graag rustig wilt zijn of goed opletten in de klas, maar dat dat gewoon niet lukt omdat het zo’n drukte is in je hoofd.
 • Er iets ergs gebeurd is en je daar steeds maar weer aan moet denken.
 • Je gepest wordt door kinderen uit je klas en je vaak eenzaam, bang of verdrietig bent.
 • Je  het moeilijk vindt om vrienden te maken en om te gaan met anderen.
 • Je vaak angstig  bent en eigenlijk niet alleen durft te zijn.
 • Of je vindt dat je bepaalde dingen steeds móét doen, terwijl jezelf niet snapt waarom en je het eigenlijk niet wilt.
 • Je hoort of ziet weleens dingen die niemand anders ziet of hoort. En je denkt zulke rare dingen.

Iedereen heeft in zijn leven weleens zorgen en problemen. Dat is normaal en hoort bij opgroeien. Soms kunnen problemen echter zo ingewikkeld worden en zo lang duren, dat ze nog maar moeilijk op te lossen zijn. Dan kan de hulp van een jeugdpsycholoog nodig zijn. Een jeugdpsycholoog is iemand die kinderen en jongeren probeert te helpen die ergens last van hebben.

Ik luister naar jou en naar jouw ouders en samen met jullie maak ik een plan waarmee jij geholpen kunt worden om je weer goed te voelen. Meestal heb ik na het eerste gesprek al wel een idee hoe ik je verder kan helpen. Soms zijn er verdere onderzoeksgesprekken of testen nodig om samen tot een goed behandelplan te komen. Belangrijk is dat jij het plan ziet zitten en jij aan je problemen wilt werken.

Altijd zijn je ouders betrokken bij de behandeling, maar de manier waarop dit het beste kan gebeuren overleg ik met jullie.

Wat jij aan mij vertelt blijft tussen ons. Daarover praat ik alleen met jouw ouders als jij dat ook goed vindt. Soms kan het goed zijn dat ook iemand anders meer weet over jouw behandeling zoals bijvoorbeeld een  juf of leraar. Ook anderen vertel ik alleen iets nadat ik daar met jou over gesproken heb en jij dat goed vindt.

Ben je tussen de twaalf en de zestien, dan mag je zelf kiezen of je aangemeld wilt worden. Je ouders kunnen daar dan in mee beslissen.

Als je ouder bent dan zestien jaar kun je jezelf aanmelden. Je ouders mogen zonder jouw toestemming dan niets weten van je aanmelding of je behandeling. Ik zal wel altijd met je bespreken waarom het belangrijk kan zijn om je ouders hierover toch iets te vertellen of hen in de behandeling te betrekken.

Hoe de aanmelding gaat, kun je lezen bij aanmelden en werkwijze.

De gegevens over jou en je behandeling bewaar ik  in een dossier. Als je wilt mogen jij of jij en je ouders in dat dossier kijken. Als je wilt dat  ik het dossier vernietig kun je dat bij mij aanvragen. Soms mag ik dat echter niet doen.

In de wet WGBO staan hierover de volgende regels:

*Tot twaalf jaar
Zowel aan jou als aan je ouders moet worden verteld wat er aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden.
Het zijn je ouders die toestemming moeten geven voor een onderzoek of een behandeling.

*Van twaalf tot zestien jaar
Zowel jij als je ouders hebben recht op informatie.
Zowel jij als je ouders moeten toestemming geven voor een   onderzoek of behandeling.
Zowel jijzelf als je ouders mogen in je dossier kijken.

*Vanaf 16 jaar
Alleen jij hebt recht op informatie.
Alleen jij beslist of je een behandeling wilt of niet.
Alleen jij mag je dossier inzien.

In de volgende link kun je meer lezen over alle wetten en regels: https://www.lvvp.info/voor-clienten/wet-enregelgeving.